Hľadať
Denný / nočný režim
Sledujte nás
Pravda Pravda Domov MS v hokeji Výsledky výsledky

Získaj štartovací balíček a bež za Pravdu s tímom Športweb

Máš chuť spoznať zákutia Slovenska, nových ľudí a pritom si zašportovať?

Si náš čitateľ a máš chuť sa pridať k nášmu tímu Športweb? Vyplň súťažný formulár a možno vyberieme práve teba.

Odhodlaní bežci získajú štartovací balíček plný energie, ktorú budú určite potrebovať. Zaži tento zážitok spolu s nami a bež za Pravdu od Tatier až k Dunaju.

V našom tíme Športweb máme už troch našich kolegov. Pridaj sa k nim a uži si množstvo adrenalínu a zábavy.

OD TATIER K DUNAJU je 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6 alebo 9 až 12-členné tímy vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom aj nocou a v nedeľu poobede dobehnú do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave.

Stačí, ak nám napíšeš, prečo by sme mali do tímu vybrať práve teba a my 11. 8. zo všetkých zúčastnených vyberieme budúcich členov a členky nášho tímu.

Súťaž bola ukončená. Výhercov budeme kontaktovať.

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.