Hľadať
Denný / nočný režim
Newsletter Notifikácie
Sledujte nás
Pravda Pravda Domov podcast Výsledky výsledky Newsletter newsletter

KVÍZ: Čo viete o Petre Vlhovej?

Na tom, že Petra Vlhová je famózna športovkyňa sa zhodneme snáď všetci. Sledujete jej športovú kariéru? Otestujte svoje vedomosti v našom kvíze a máte šancu vyhrať 2 denné skipasy v hodnote 30 € do lyžiarskeho strediska Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. Súťaž trvá do 7.februára 2020. Stačí, ak odpoviete správne na všetky naše otázky. Výhercov vyžrebujeme najneskôr v pondelok 10. februára 2020. Žrebujeme až 10 z vás!

*Skipasy sú platné do 8.3. 2020 a môžete ich použiť v ľubovolnom termíne do konca platnosti.

Petra Vlhová.

Ak by ste si nevedeli poradiť s niektorou z otázok, pripravili sme si pre vás nápovedy. Správne odpovede nájdete tu:

1. otázka, 2. otázka, 3. otázka, 4. otázka, 5. otázka, 6. otázka, 7. otázka, 8. otázka, 9. otázka, 10. otázka

Výhercovia

Martina O., Košice; Štefan A., Bytča; Igor P., Trenčín; Anna P., Sedliská; Ivan Š., Veľký Krtíš; Peter K., Topoľčany; Matej B., Rosina; Bernadeta Z., Olcnava; Dana M., Podbrezová; František Č., Veľká Lehota

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.