Hľadať
Denný / nočný režim
Sledujte nás
Pravda Pravda Domov podcast Výsledky výsledky

Fandite so Snickers a vyhrajte!

Snickers inzercia sutaz

Keď idete fandiť hladní, necítite sa vo svojej koži a nedokážete poriadne podporiť svoj obľúbený tím? Vyriešte to so Snickers!

Odpovedzte si na otázku „Ktorý zlý fanúšik si, keď si hladný?“ a nájdite sa medzi osemnástimi hladnými alteregami v podobe samolepiek pod obalmi súťažných tyčiniek Snickers. Navyše môžete objaviť originálnu typológiu fanúšikov. Akékoľvek tri samolepky nalepte na hraciu kartu, ktorá je k dispozícii v obchodoch alebo voľne k stiahnutiu na www.snickers.sk.

Snickers inzercia sutaz

Na stránkach www.snickers.sk prebieha veľká súťaž o 900 atraktívnych cien ako futbalové tašky, hodinky alebo stolné mini-futbaly. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zo súťažného obalu 3 tyčiniek Snickers nalepiť samolepky na hraciu kartu.

Pravda.sk v spolupráci so značkou Snickers pripravila pre vás súťaž o balíček tyčiniek Snickers v súťažných obaloch, s ktorými ste bližšie ku výhre. Tak neváhajte a odpovedzte správne na otázku do nedele 15.5.2016. Traja z vás budú odmenení balíčkom tyčiniek Snickers v súťažných obaloch. Správnu odpoveď nájdete v texte alebo na www.snickers.sk.

Výhercovia

Danuša Borecká, Nitra, František Gajdoš, Spišská Nová Ves, Nikola Galomičova, Sulov

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.