Vláda odklepla peniaze na štadióny v štyroch mestách

SITA | 08.03.2017 12:32
Futbalové štadióny v Prievidzi, Michalovciach, Prešove a Žiari nad Hronom podstúpia modernizáciu aj s pomocou štátnych peňazí.

Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom zasadnutí schválila príspevok v celkovej výške 4,65 milióna eur, ako to navrhlo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Do Prievidze a Michaloviec pôjde v roku 2022 po 0,75 milióna eur, s rovnakou sumou môžu v roku 2019 počítať v Žiari nad Hronom. Najviac sa ušlo Prešovu, pre ktorý vyčlenili 2,4 milióna eur viazaných na rok 2022.

Vláda v stredu schválila návrh na doplnenie uznesenia z 27. februára 2013 k financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022. Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu uložila do 15. marca pripraviť a uzatvoriť zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) o podpore národného športového projektu v spomenutých mestách. Do 30. júna má rezort predložiť vláde návrh na určenie miest realizácie projektu, a to vrátane vymedzenia výšky finančných prostriedkov určených na daný účel v rokoch 2021 a 2022 v celkovom objeme 2,4 milióna eur.

Národný projekt financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov schválila vláda 27. februára 2013. Štátny rozpočet mal pre jeho potreby poskytnúť prostriedky v objeme 4,5 milióna eur ročne až do roku 2022. Prísľub sa netýkal výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Zoznam 21 miest schválila mimoriadna konferencia SFZ 12. júla 2013. V priebehu realizácie projektu a na základe rokovaní s predstaviteľmi územnej samosprávy, ktoré sa týkali najmä pripravenosti jednotlivých miest a zabezpečenia zdrojového krytia povinnej miery spolufinancovania z vlastných prostriedkov 40 percentami, postupne z neho vypadli Levice, Topoľčany, Dolný Kubín a Sereď, nahradili ich Skalica, Žiar nad Hronom a Michalovce.

Špecifický je prípad mesta Banská Bystrica. Štadión Štiavničky je majetkom štátu v správe Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, ktoré je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Na jeho rekonštrukciu bolo vyčlenených 2,4 milióna eur v rokoch 2021 a 2022.

Vzhľadom na nevyhnutnosť dodržať zákony o správe majetku štátu a o rozpočtových pravidlách verejnej správy navrhlo ministerstvo školstva sumu vyčlenenú na realizáciu projektu na tomto mieste v tejto chvíli neschvaľovať ako národný športový projekt. Definitívne riešenie a identifikácia projektu z hľadiska miesta realizácie a výšky alokácie v maximálnom objeme 2,4 mil. eur bude predmetom samostatného materiálu.