Hľadať
Denný / nočný režim
Sledujte nás
Pravda Pravda EURO 2024 EURO 2024 Výsledky výsledky

Pri výstavbe NFŠ prišlo k porušeniu zákona. ÚVO bude čeliť žalobe

Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), porušil investor Národného futbalového štadióna, spoločnosť NFŠ, a.s. pri výstavbe štadióna zákon o verejnom obstarávaní.

23.03.2022 18:32
Národný futbalový štadión Foto:
Národný futbalový štadión v Bratislave.
debata

NFŠ, a.s. to dôrazne odmieta a podáva na úrad v tejto súvislosti žalobu. Rozhodnutie Rady ÚVO považuje spoločnosť nielen za nelogické, ale aj šikanózne.

A verejne vyslovuje pochybnosti o nestrannosti Rady ÚVO. Rozhodnutie bolo spoločnosti NFŠ, a.s. doručené 63 dní po prijatí uznesenia. NFŠ s rozhodnutím nesúhlasí a podá na ÚVO v tejto súvislosti žalobu.

„Je zrejmé, že zvláštne praktiky Rady ÚVO, ktorá je dnes tvorená prakticky iba politickými nominantmi, si už všímajú viaceré relevantné inštitúcie.

Tehelné pole. Čítajte viac Národný futbalový štadión štát nekúpi. Vláda podala trestné oznámenie

V našom prípade pritom teraz Rada ÚVO rozhodla úplne inak, ako predtým v tej istej veci v roku 2019 samotný úrad, ktorý riešil hromadný podnet Nadácie Zastavme korupciu.

To čo bolo vtedy vyhodnotené ako bezproblémové, je dnes porušením zákona. Pre všetkých verejných obstarávateľov je takéto rozhodnutie signálom, že ÚVO postupuje nekonzistentne a nedáva verejným obstarávateľom žiadnu právnu istotu.

Navyše, takéto rozhodnutie nás potenciálne môže zásadne poškodiť v sporoch so štátom“, upozorňuje v stanovisku spoločnosť NFŠ, a.s. a pripomína, že rozhodnutie Rady ÚVO sa zrodilo až po niekoľkých opakovaných hlasovaniach Rady ÚVO v predchádzajúcich zloženiach a teda potom, ako bola celá Rada ÚVO obmenená politickými nomináciami, ktorých netransparentnosť kritizovala odborná verejnosť aj médiá.

Údajné pochybenia vytýkané Úradom pri obstarávaní štadióna sa týkajú len jednej časti diela v hodnote približne 11 miliónov euro, pričom celkové náklady na výstavbu presiahli 100 milónov euro, toto rozhodnutie ÚVO sa teda týka cca. 10% ceny diela.

„Úrad dnes rozhodnutím Rady ÚVO tvrdí, že NFŠ, a.s. porušila zákon tým, že súťaže na dodávku technologického vybavenia sa mohli zúčastniť len firmy, ktoré vedeli preukázať, že majú schopnosť integrovať dodávané technológie do existujúcej stavby štadióna.

Národný futbalový štadión Čítajte viac Vláda schválila odkúpenie NFŠ za vyše 98 miliónov eur

To je absurdné zdôvodnenie, pretože jediným naším cieľom bolo kúpiť funkčné riešenie pre funkčný štadión“, vysvetľuje predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodáva, že takáto výčitka vôbec neberie do úvahy faktory ako sú prepojenosť a kompatibilita systémov, servis, alebo platnosť záruk.

Z dôvodu nelogickosti svojich záverov, môže mať toto rozhodnutie Rady ÚVO zásadný negatívny dopad na akékoľvek ďalšie verejné obstarávania. ÚVO bude nútiť obstarávateľov rozdeľovať zákazky na veľké množstvo častí čo povedie k neprimeranú nárastu nákladov a času na dokončenie obstarávaní.

„Štadión je kolos a v otázke bezpečnosti musí byť jeden zodpovedný a ručiaci integrátor. Opačný prístup by bol hazardom a dôkazom sú všetky veľké štadióny na svete“, povedal ďalej Komorník a pripomenul, že pri budovaní veľkých štadiónov je spravidla iba jeden dodávateľ na celé dielo.

Národný futbalový štadión sa budoval cez 4 verejné obstarávania (búracie práce, výstavba štadióna, interiéry a technologické vybavenie).

„My máme zmluvy so štátom a preto sa štadión staval podľa Zákona o verejnom obstarávaní a dokonca cez štyri verejné obstarávania.

Národný futbalový štadión Fotogaléria - 14 fotiek Všetky fotky
Národný futbalový štadión - Tehelné pole.

Postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nás zdržal, ale tak stanovovali zmluvy. Stanovisko Rady ÚVO, že obstarávanie technologického vybavenia sme mali rozbiť ešte na ďalších viacero častí je absurdné.

Ako manažér by som to nikdy nedovolil. Tu nejde o peniaze ale o bezchybne fungujúci bezpečnostný systém, ktorý môže zachrániť ľudské životy“, zdôraznil Komorník a pripomenul, že konečná suma, ktorú firma zaplatila za systém, vysúťažená elektronickou aukciou, bola aj podľa znaleckého posudku nižšia, ako vtedajšie trhové ceny.

NFŠ chcela funkčné a nie zastarané technologické vybavenie štadióna vrátane systému bezpečnosti

Technologické vybavenie štadióna obstarávala NFŠ, a.s. ako posledné z jediného dôvodu – získať funkčné a nie zastarané technologické vybavenie štadióna vrátane bezpečnostného systému.

NFŠ tehelné pole štadión Čítajte viac NFŠ nakoniec stál viac ako 100 miliónov eur. Kmotrík chce, aby zostal Slovanu

V čase dodávky technologického vybavenia bol totiž štadión už v takzvanom predbežnom užívaní a musel mať už, okrem iného, v prevádzke protipožiarny systém.

„Bezpečnostné technológie, samozrejme, už zo zákona, musia byť previazané s existujúcimi technológiami, čiže aj protipožiarnym systémom.

V prípade požiaru musí byť komerčné ozvučenie okamžite nahradené požiarnymi upozorneniami. To isté platí aj pre zobrazenia na veľkoplošných obrazovkách, led perimetroch na hracej ploche ako aj na stovkách TV obrazoviek nainštalovaných v rámci štadióna.

Zároveň sa automaticky otvárajú všetky východy zo štadióna. Máme systém, ktorý dokáže z jedného miesta vyriešiť bezpečnosť práve vďaka obstaraným technológiám výrazne rýchlejšie.

Je tam minimalizovaný faktor ľudského zlyhania. Toto je pri štadióne, kde pre niektoré podujatia máme kapacitu viac ako 48 tisíc miest, doslova nevyhnutnosť“, povedal Komorník a na záver dodal, že spoločnosť NFŠ, a.s. s rozhodnutím Rady ÚVO nesúhlasí a bude sa voči nemu brániť aj žalobou, ktorú podá na ÚVO.

debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #Národný futbalový štadión #NFŠ